Wyniki zapytania ofertowego NR 18/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

Informujemy, że w wyniku prowadzonego zapytania ofertowego nr NR 18/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP w ramach projektu „DOBRA PRACA – w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznych” wyłoniono następującego wykonawcę:

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej

Oddział Regionalny we Wrocławiu

Centrum Kształcenia Kursowego

57-300 Kłodzko, ul. Wojska Polskiego 14

Zapytanie ofertowe

Protokół wyboru wykonawcy