Wyniki zapytania ofertowego NR 19/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

Informujemy, że w wyniku prowadzonego zapytania ofertowego nr NR 19/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP w ramach projektu „DOBRA PRACA – w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznych” wyłoniono następującego wykonawcę:

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

Promyk Słońca

50-088 Wrocław, ul. Swobodna 8a

Zapytanie ofertowe