Wyniki zapytania ofertowego NR 1/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

Informujemy, że w wyniku prowadzonego zapytania ofertowego nr NR 1/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP w ramach projektu „DOBRA PRACA – w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznych” wyłoniono następującego wykonawcę:

Szkoła Języków Obcych Lektor W. Myszkowska, R. Myszkowski, Sp. J.

Ul. Oławska 25, 50-123 Wrocław