Wyniki zapytania ofertowego nr 2/RPO/9.1/KZ/DP2/RCWIP

W wyniku przeprowadzonej w ramach projektu „DOBRA PRACA 2 – w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznych” procedury konkurencyjności wyłoniono następującego wykonawcę:

Agencja Kontact Iwona Kozak

ul. Komuny Paryskiej 39-41, 50-451 Wrocław 

cena: 2000 zł

Oferent złożył najkorzystniejszą ofertę w odpowiedzi na upublicznione przez Zamawiającego zapytanie ofertowe. Oferta Wykonawcy odpowiada wszystkim wymogom określonym przez Zamawiającego.

Protokół Wyboru Wykonawcy