Wyniki zapytania ofertowego NR 20/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

Informujemy, że w wyniku prowadzonego zapytania ofertowego nr NR 20/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP w ramach projektu „DOBRA PRACA – w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznych” wyłoniono następującego wykonawcę:

 

Gowork.pl Andrzej Kosieradzki
ul. Starowiejska 172
08-110 Siedlce

Zapytanie ofertowe