Wyniki zapytania ofertowego NR 22/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

Informujemy, że w wyniku prowadzonego zapytania ofertowego nr NR 22/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP w ramach projektu „DOBRA PRACA – w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznych” wyłoniono następującego wykonawcę:

 

Centrum Terapii Naturalnych “Hagalaz”

ul. Sokolnicza 5, 53-660 Wrocław