Wyniki zapytania ofertowego NR 24/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

Informujemy, że w wyniku prowadzonego zapytania ofertowego nr NR 24/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP w ramach projektu „DOBRA PRACA – w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznych” wyłoniono następującego wykonawcę:

Pani Krawiec
Janina Zabawa
ul. M. S. Szarzyńskiego 80
50-334 Wrocław