Wyniki zapytania ofertowego NR 25/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

Informujemy, że w wyniku prowadzonego zapytania ofertowego nr NR 25/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP w ramach projektu „DOBRA PRACA – w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznych” wyłoniono następującego wykonawcę:

Glina – sklep dla ceramików Spółka z o.o
ul. Jacka Kaczmarskiego 7-9/1
53-656 Wrocław