Wyniki Zapytania Ofertowego NR 2/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

Informujemy, że w wyniku prowadzonego zapytania ofertowego nr NR 2/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP w ramach projektu „DOBRA PRACA – w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznych” wyłoniono następującego wykonawcę:

 

“Towarzystwo Wiedzy Powszechnej”

Oddział Regionalny we Wrocławiu

Ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław