Wyniki zapytania ofertowego NR 3/RPO/9.1/KZ/DP2/RCWIP

Informujemy, że w wyniku prowadzonego zapytania ofertowego nr NR 3/RPO/9.1/KZ/DP2/RCWIP  w ramach projektu „DOBRA PRACA 2 – w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej” nie wyłoniono wykonawcy – brak złożonych ofert.