Wyniki zapytania ofertowego NR 8/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

Informujemy, że w wyniku prowadzonego zapytania ofertowego NR 8/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP w ramach projektu „DOBRA PRACA – w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej” wyłoniono następującego wykonawcę usługi:

Directo Sp. z o.o.

Jana Pawła II 80

00-175 Warszawa

 

Zapytanie ofertowe