Wyniki zapytania ofertowego nr NR 1/RPDS/9.1/HOT/NIE EMIGRUJĘ –TU ŻYJĘ/RCWIP/2022

Wałbrzych, 30.03.2022

Informujemy, iż do realizacji zamówienia, którego dotyczyło Zapytanie ofertowe  NR 1/RPDS/9.1/HOT/NIE EMIGRUJĘ –TU ŻYJĘ/RCWIP/2022 wybrano: Hotel SONATA, ul. Sudecka 2, Duszniki Zdrój