Z pożyczek skorzystali…

Ponad 50 przyznanych pożyczek na kwotę ponad 1,6 mln złotych!

Efektem pięciu lat istnienia Pozarządowego Funduszu Pożyczkowego jest stale wydłużająca się lista dolnośląskich organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych oraz podmiotów spoza regionu, realizujących zadania na terenie Dolnego Śląska, które skorzystały z możliwości rozwoju.

Dzięki otrzymanemu w ramach PFP w latach 2012 – 2017 wsparciu finansowemu, ale także z zakresu sprawnego zarządzania finansami, swoje przedsięwzięcia na terenie całego województwa realizować mogły, m.in.:

 • Arte Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna
 • Biomedika Medyczna Spółdzielnia Socjalna
 • Bolesławiecka Spółdzielnia Socjalna “BSS”
 • Centrum Edukacji i Badań Społecznych
 • Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
 • Dolnośląskie Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji “ART”
 • Fundacja Aktywny Senior
 • Fundacja “Bajkowy Świat”
 • Fundacja EkoRozwoju
 • Fundacja na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego
 • Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych Umbrella
 • OSP Lubiąż
 • Oddział PTTK w Stroniu Śląskim
 • Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
 • Spółdzielnia Socjalna “PASJA”
 • Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 • Stowarzyszenie “Lubiąż”
 • Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydliny Wielkiej “KREDA”
 • Stowarzyszenie “Niezależnych Inicjatorów Wsi Aktywnej – NIWA”
 • Stowarzyszenie LGD “Kraina Łęgów Odrzańskich”
 • Stowarzyszenie Semper Avanti
 • Świdnicka Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna “Niepełnosprawni Aktywni
 • Uczniowski Klub Sportowy Centaur Kunice
 • Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna PANATO
 • Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna MANUMANIA Dziewczyn z Gminy
 • …………………………
 • …………………………

Puste miejsca na liście czekają na każdego, kto we wsparciu oferowanym przez PFP widzi szansę na rozwój i realizację swoich pomysłów. Więcej informacji, co zrobić, by dołączyć do grona korzystających ze wsparcia, znajduje się w zakładce Pozarządowy Fundusz Pożyczkowy.