Zmiana Regulaminu projektu „DOBRA PRACA – w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej”

Informujemy o zmianach w regulaminie Projektu.

  1. Zmiana dotyczy paragrafu 6, ustęp 7 i dotyczy waloryzacji kwoty stypendium do poziomu aktualnej płacy minimalnej.
  2. Zmiana dotyczy paragrafu 10, ustęp 7 i dotyczy podstaw naliczania wynagrodzenia opiekunów stażu.

Poniżej prezentujemy zaktualizowany regulamin:

Regulamin Dobra Praca