Zmiana Regulaminu projektu “DOBRA PRACA – w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej”

Informujemy o zmianie w regulaminie Projektu. Zmiana dotyczy paragrafu 6, ustęp 4 i dotyczy zasad udziału uczestników w formach wsparcia.

Poniżej prezentujemy zaktualizowany regulamin:

Dobra Praca Regulamin