Zmiana Ustawy o spółdzielniach socjalnych- nowe obowiązki dla spółdzielni socjalnych!

 

Dolnośląski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza istniejące spółdzielnie socjalne na spotkanie doradcze związane ze zmianą ustawy
o spółdzielniach socjalnych, która w pełnym zakresie weszła w życie z końcem marca 2018r.

W związku ze zmianą ustawy, na istniejących spółdzielniach socjalnych, ciąży obowiązek dostosowania statutów spółdzielni socjalnych do wprowadzonych w ustawie zmian. Spółdzielnie socjalne zgodnie z zapisami ustawy mają obowiązek dostosowania swoich statutów do zapisów ustawy w terminie do 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy a więc do 30 września 2018.

Spółdzielnie które nie zastosują się do obowiązku dostosowania swoich statutów terminie określonym w ustawie narażają się na szereg konsekwencji.

Na naszym spotkaniu dowiesz się:

– jak poprawnie przeprowadzić procedurę zmiany statutu,

– jakie zapisy w statucie należy zmienić,

– jakie dokumenty należy przygotować i jak je poprawnie wypełnić,

Dla kogo spotkanie?

Dla przedstawicieli spółdzielni socjalnych z subregionu wrocławskiego tj. z powiatów: milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, wołowskiego, trzebnickiego, wrocławskiego i miasta Wrocław.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Kiedy ?

Spotkanie odbędzie się 21 MAJA 2018r. (Poniedziałek), godzina 9.30

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

( siedziba DOWES) Mennicza 1, 50-057 Wrocław

Jak się zgłosić ?

Prosimy o zgłaszanie udziału w spotkaniu drogą mailową na adres dowes@rcwip.pl najpóźniej do dnia 17.05.2018r.

Prosimy również o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Zakalifikowane osoby poinformujemy drogą telefoniczną lub mailową do dnia 18 maja 2018r. włącznie.

Kontakt:

dowes@rcwip.pl

tel. 71 796 30 00

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Mennicza 1, 50-057 Wrocław

Spotkanie organizowane jest w ramach Dolnośląskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu prowadzonego przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych wraz ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.