Zmiany w przyjmowaniu dokumentów rekrutacyjnych w ramach ścieżki wsparcia finansowego DOWES

W związku z zagrożeniem rozpowszechniania się koronawirusa SARS-Cov-2 w okresie od 04.05.2020 do odwołania dokumenty rekrutacyjne dotyczące naboru na ścieżkę wsparcia finansowego: dotacji oraz udzielania wsparcia pomostowego w ramach projektu pn. „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej- Wrocław”, nr projektu RPDS.09.04.00-02-0003/19 będą przyjmowane w następujących formach:

1. Elektronicznie: wersje elektroniczne czytelnie i kompletnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych należy przesłać na adresy skrzynek mailowych: biuro@cwp.wroclaw.pl i dowes@rcwip.pl (dokumenty należy przesłać równocześnie na oba adresy email, w przypadku wyboru tej formy składania dokumentów konieczne będzie również dostarczenie oryginałów dokumentów rekrutacyjnych pod adres Stowarzyszenia „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” ul. Piłsudskiego 95, 50-016 Wrocław w późniejszym terminie, o którym zostaną Państwo indywidualnie poinformowani);

2.Pocztą polską/kurierem: wersje papierowe czytelnie i kompletnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych należy przesłać na adres towarzyszenia „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” ul. Piłsudskiego 95, 50-016 Wrocław;

3.Osobiście (złożenie dokumentów przez przedstawiciela grupy): wersje papierowe czytelnie i kompletnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych należy dostarczyć na adres towarzyszenia „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” ul. Piłsudskiego 95, 50-016 Wrocław w dni robocze w godzinach 9:00-16:00. Dokumenty w tej formie może złożyć wyłącznie osoba wskazana przez grupę w formularzu rekrutacyjnym AII jako osoba do kontaktu. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych w tej formie wymaga zachowania podwyższonych standardów sanitarnych. Z tego względu wymagane będzie również wcześniejsze umówienie z kadrą projektu dnia i godziny osobistego złożenia dokumentów.

Regulamin rekrutacji oraz formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami znajdują się pod poniższym linkiem:
Rekrutacja do ścieżki wsparcia finansowego DOWES

W przypadku pytań dotyczących projektu i procesu rekrutacyjnego oraz w celu ustalenia terminu osobistego złożenia dokumentów (dla osób/grup wybierających tą formę składania dokumentów) do Państwa dyspozycji pozostają nasi doradcy pod nr telefonów:

664-051-222, 665-940-920, 724-090-001

Zespół Dolnośląskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław