Zwiększamy wsparcie pomostowe – ogłoszenie o możliwości ubiegania się o zwiększenie wartości przyznanego finansowego podstawowego wsparcia pomostowego dla podmiotów, które podpisały umowy przed dniem 27.05.2020 r.

W związku ze zwiększeniem środków na realizację projektu pn. „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej- Wrocław”, nr projektu RPDS.09.04.00-02-0003/19, Realizatorzy projektu informują o możliwości składania wniosków o zwiększenie wartości finansowego wsparcia pomostowego dla podmiotów które podpisały umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego przed dniem 27.05.2020r.