Nasz Zespół

Łukasz Domagała
Przewodniczący Zarządu
Przewodniczący Zarządu RCWIP. Specjalista z zakresu budowania sieci organizacji pozarządowych i partnerstw. Zaangażowany w rozwój przedsiębiorczości społecznej. Certyfikowany Trener Szkoły Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys. Odpowiedzialny za przygotowanie i wdrażanie długofalowych planów rozwoju centrum. Członek zarządu Sieci SPLOT.
lukasz.domagala@rcwip.pl
Karolina Maląg
Wiceprzewodniczący Zarządu
W sektorze pozarządowym od 2005 roku, posiada doświadczenie w prowadzeniu działań animacyjnych, w tym współpracy z dolnośląskimi społecznościami lokalnymi, instytucjami publicznymi, mieszkańcami; inicjatorka kilkunastu dolnośląskich partnerstw lokalnych, animatorka społeczności rewitalizowanych w Wałbrzychu; doradczyni i trenerka z zakresu pozyskiwania funduszy ze środków krajowych i unijnych, budowania i zarządzania projektem oraz zespołem projektowym, budowania i zarządzania partnerstwem lokalnym, planowania strategicznego. Certyfikowana trenerka Szkoły Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys; członkini Powiatowej Rady Rynku Pracy w Wałbrzychu (od 2016 r), przewodnicząca Gminnej Rady Działalności Pożytku w Wałbrzychu (kadencja 2017-2020 r.).
karolina.malag@rcwip.pl
Mirosława Hamera
Sekretarz Zarządu
Magister prawa i animator kultury, sekretarz zarządu RCWIP. Obecnie kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej, konsultant ds. funduszy unijnych Sieci SPLOT i OFOP, szkoleniowiec i doradca; autor publikacji i ekspertyz na temat funduszy europejskich i podstaw prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce; członek Komitetu Monitorującego PO Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz członek Komitetu Monitorującego Program Polska-Saksonia 2007-2013. Interesuje się sportem i fotografią.
miroslawa.hamera@rcwip.pl
Agnieszka Szuba
Dyrektor Finansowy
Z organizacją związana od 2005 roku. Koordynatorka projektów regionalnych oraz ogólnopolskich,głównie partnerskich. Akredytowana trenerka i doradczyni. Magister socjologii, absolwentka Studiów Podyplomowych ”Zarządzanie Podmiotami Ekonomii Społecznej”, Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych, Szkoły Trenerów Modelu Współpracy. RCWIP dla niej to ciągłe wyzwania, ale przede wszystkim potwierdzenie, że czasem najzwyklejsze rzeczy stają się niezwykłe, po prostu przez robienie ich z niezwykłymi ludźmi! StaroPiaskowoGórzanka, myślami wciąż tam gdzie woda i słońce, zawsze z papierową książką.
agnieszka.szuba@rcwip.pl
Sylwia Matuszko
Kierownik Biura
W sektorze pozarządowym od 12 lat. Posiada doświadczenie w zakresie administracji i koordynacji projektów. Posiada doświadczenie w pracy z ludźmi, nawiązywaniu kontaktów i współpracy z instytucjami publicznymi, dolnośląskimi społecznościami lokalnymi, liderkami lokalnym. Obecnie zaangażowana w realizację projektów dążących do aktywizacji społecznej, zawodowej i integracji mieszkańców, animatorka społeczności rewitalizowanych w Wałbrzychu. Absolwentka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP/SPLOT. Członek Zarządu Stowarzyszenia Animatorów Rozwoju „Zmiana”. Szczęśliwa mama i żona.
sylwia.matuszko@rcwip.pl
Radosław Bednarski
Doradca w DOWES
Z organizacjami pozarządowymi związany od 14 lat. Od 2011 r. koordynuje działaniami Partnerstwa na rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku „Razem dla Wolontariatu”, którego celem jest działalność na rzecz rozwoju wolontariatu w województwie dolnośląskim. Uczestniczył w realizacji wielu projektów kształtujących polityki publiczne zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym jak i ogólnopolskim m.in. „Centra Wsparcia NGO” w województwach dolnośląskim i opolskim, Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim, działania Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego,
radoslaw.bednarski@rcwip.plDolnośląski Festiwal Wolontariatu
Agnieszka Kossowska
Administracja
Specjalistka finansowo- kadrowa we Wrocławiu, odpowiedzialna za kwalifikowalność wydatków projektowych, prowadzenie dokumentacji finansowej projektów, rozliczania wniosków płatniczych oraz księgowością. Ukończone Policealne studium zawodowe o specjalizacji: finanse i rachunkowość. Szczęśliwa mama czwórki dzieci.
agnieszka.kossowska@rcwip.pl
Agnieszka Olejarz
psycholożka

Absolwentka Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS we Wrocławiu, na którym uzyskała tytuł magistra psychologii o specjalności klinicznej. Napisała pracę magisterska z zakresu bezdomności. Pracuje przy projektach dotyczących reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonym wykluczeniem społecznym. W Stowarzyszaniu Różnorodności Społecznej UP-DATE m. in. prowadzi treningi antydyskryminacyjne. Swój wolny czas poświęca na wędrówki po górach oraz oglądanie filmów.

agnieszka.olejarz@rcwip.pl
Monika Michta
Związana z RCWIP Biuro Regionalne Wałbrzych od czerwca 2017 roku. Żywa Książka w wydaniu wałbrzyskim od września 2016 roku. Społecznik od urodzenia. Mol książkowy od 4 roku życia. Wolontariusz od 2001 roku poprzez działalność w Dolnośląskim Stowarzyszeniu Aktywnej Rehabilitacji. Skończyła Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w zawodzie bibliotekarz-biblioterapeuta. Wychowana we Wrocławiu. Obecnie mieszka w Wałbrzychu, które uważa za swoje miejsce na ziemi. Uwielbia szeroko rozumianą fantastykę, muzykę rockową i filmową, kolorowanki oraz spacery po górach.
monika.michta@rcwip.pl
Zenon Matuszko
Swoją przygodę z sektorem pozarządowym rozpoczął w 1997 roku inicjując powstanie Stowarzyszenia Juwenalis w Nowej Rudzie. Od 2000 roku, jako współzałożyciel Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (RCWIP), działa na rzecz rozwoju lokalnych społeczności Dolnego Śląska. W latach 2004-2008 pracował jako dyrektor RCWIP a od 2009 roku jest Prezesem Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz współzałożycielem Stowarzyszenia Animatorów Rozwoju „Zmiana”. Magister historii oraz absolwent podyplomowych studiów: Zarządzanie Gospodarką Społeczną oraz Superwizja w animacji i współpracy środowiskowej. Certyfikowany trener Szkoły Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys, Inicjator oraz Przewodniczący Wałbrzyskiej Rady Pożytku Publicznego. W bieżącej pracy działa jako konsultant, trener oraz koordynator projektów. Prywatnie jest mężem Sylwii oraz tatą Kacperka i Filipa. Jego zainteresowania to rozwój lokalny oraz historia.
zenon.matuszko@fres.org.pl
Aleksandra Rak

Absolwentka filologii polskiej, lektorka języka polskiego jako obcego, słuchaczka Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy. Realizowała projekty kulturalne, m.in. zorientowane na potrzeby osób niewidomych i niedowidzących, a także promujące język polski i różnorodność kulturową. Miłośniczka filmu, tańca i dobrego jedzenia.

aleksandra.rak@rcwip.pl