Kadra DOWES

 

Dolnośląski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej:

Dostępność Kadry w siedzibie RCWIP, przy ulicy Menniczej 1, tel. 71 796 30 00, dowes@rcwip.pl

Doradca kluczowy

poniedziałek, piątek                    10.00 – 14.00

Doradca biznesowy

od poniedziałku do piątku             13.00 – 15.00

Doradca wspierający

 wtorek, czwartek                        10.00 – 14.00

Animator

od poniedziałku do piątku          09.00 – 13.00

Kierownik

środa                                  10.00 – 14.00

 

Dostępność Kadry w ośrodku DOWES przy ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego 95, tel. 71 78 99 215, biuro@cwp.wroclaw.pl

(siedziba partnera – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych)

Doradca kluczowy biznesowy                                               od wtorku do czwartku                 10.00 – 16.00
Doradca wspierający                                                    wtorek, czwartek                       10.00 – 14.00
Animator wspierający                                                    wtorek, czwartek                       10.00 – 14.00

 

Prosimy o wcześniejsze umawianie się na spotkania z kadrą DOWES, drogą mailową lub telefoniczną.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej).

Całkowita wartość projektu: 4 163 894,13 zł
Kwota dofinansowania UE: 4 024 960,13 zł