Jelenia Góra. Bezpłatne szkolenie „Źródła finansowania działań NGO oraz zasady sporządzania i rozliczania zadań publicznych”

Skąd pozyskać środki na działania organizacji? Czym różni się działalność odpłatna od gospodarczej? Jak dobrze napisać ofertę realizacji zadania publicznego? Jakie koszty mogą być finansowane w zadaniach publicznych? Jeżeli szukasz odpowiedzi na te oraz inne pytania, przyjdź na bezpłatne szkolenie i dowiedz się skąd pozyskiwać środki na działania organizacji oraz jak dobrze sporządzić i rozliczyć ofertę realizacji zadania publicznego.

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we współpracy ze Stowarzyszeniem BORIS oraz Urzędem Miasta Jelenia Góra zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe z terenu województwa dolnośląskiego na bezpłatne szkolenie dot. źródeł finansowania działań organizacji pozarządowych oraz zasad sporządzania i rozliczania zadań publicznych.

Zakres tematyczny:
– podstawowe źródła finansowania działań organizacji: granty i dotacje, zbiórki publiczne, darowizny, loterie itp.
– zasady prowadzenia działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego,
– działalność gospodarcza i zasady jej prowadzenia,
– zasady składania i rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych
– tworzenie budżetu zadania publicznego – koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne w zadaniach publicznych,
– wkład własny: finansowy, osobowy, rzeczowy – jak kalkulować i rozliczać w ofertach realizacji zadania publicznego,
– zasady rozliczania ofert realizacji zadania publicznego.

TERMIN: 24 kwietnia 2024 (środa)
GODZINA: 11.00 – 15.00
MIEJSCE: Jelenia Góra (dokładne miejsce zostanie podane osobom zakwalifikowanym)

Każda osoba uczestnicząca w warsztatach otrzyma:
– materiały merytoryczne w formie papierowej;
– poczęstunek kawowy podczas zajęć;
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Do udziału w warsztatach zapraszamy osoby reprezentujące:
– Stowarzyszenia, w tym stowarzyszenie zwykłe;
– Fundacje;
– Koła Gospodyń Wiejskich;
– Ochotnicze Straże Pożarne;
– Kluby sportowe;
– Organizacje wyznaniowe;
– Spółdzielnie socjalne;
– Spółki non-profit;
zarejestrowane i działające na terenie województwa dolnośląskiego.

Procedura rekrutacyjna:

  1. Wypełnij i prześlij elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ
  2. Ostateczny termin przesyłania formularzy zgłoszeniowych upływa 15 kwietnia 2024 r.
  3. Po zakończeniu przyjmowania formularzy zgłoszeniowych i przeprowadzeniu weryfikacji formalno-merytorycznej nadesłanych zgłoszeń najpóźniej do dnia 16 kwietnia 2024 r. każda zgłoszona osoba otrzyma pocztą elektroniczną informację o wynikach naboru.

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Osoby uczestniczące we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu.

#SPLOTwartości
Program finansowany jest przez Unię Europejską. Wyrażone opinie i poglądy są wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający finansowanie nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

Szczegółowych informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel. 71 796 30 00, 693 145 674
e-mail: radoslaw.bednarski@boris.org.pl

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!